A www.doss.cat valorem la seva privacitat personal.
La nostra política de privacitat està dissenyada per protegir la informació que ha proporcionat, 
i al mateix temps de tenir l’opció de rebre promocions de www.doss.cat.

La informació privada dels nostres clients que apareix en aquesta pàgina web 
està protegida per la llei, la privacitat dels clients també ho està.

La informació sobre els nostres clients recollida a través de qüestionaris, concursos, 
opinions enviades per correu electrònic, etc, no serà rebel·lada a tercers sense el consentiment dels clients.